Dust Collector System

Dust Collector System

ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแยกสารปนเปื้อนในอากาศแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นปริมาณความเข้มข้นสูง โดยหลักการทำงานของระบบ จะดูดอากาศที่ปนเปื้อนผ่าน Hood (ปากครอบเข้าท่อก่อนถูกดูดเข้า Bag Filter (เครื่องดูดฝุ่น) อากาศที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่น ควัน และเขม่า ซึ่งมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าผ้ากรองจะถูกกรองอยู่ด้านนอกของถุงกรอง ส่วนอากาศที่ผ่านการกรอง จะซึมผ่านเข้าไปในถุงกรองก่อนจะออกจากเครื่องกรองฝุ่นเข้าพัดลมแรงดูดสูง ก่อนปล่อยอากาศที่สะอาดซึ่งผ่านการกรองแล้วสู่บรรยากาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อขอใบเสนอราคา ( Hachi_supply00001@hotmail.com )

RELATED PRODUCTS